Ел. табла

МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

При аварийно и неотложно отстраняване на електрически повреди тел.: 0877989400


Изграждане на електро табла;
Поддръжка на електро табла;
Подмяна на  електро табла;
Свързване на електромери;
Подмяна и монтаж  на ел предпазители;
Подмяна и монтаж  на електрически изключвател (шалтер);
Подмяна и монтаж  на дефекнотокови защити;
Подмяна и монтаж  на разпределително табло;
Подмяна на кабели;
Качествено проектиране и изграждане на електрически инсталации.
Гаранция при ремонт и поддръжка на електро табла.