Ел инсталации

Електроуслуги

При аварийно и неотложно отстраняване електрически повреди на електроинсталации, телефон: 0877989400

Проектиране на кабелна система;
Структурно окабеляване;
Изграждане на електрозахранване;
Изграждане на електро инсталации;
Подмяна на електроинсталации;
Изграждане на електрически табла;
Профилактика на електрически инсталации;
Аварийни електроуслуги;
Монтаж и демонтаж на електромери;
Поддръжка на електро инсталации.

Гаранция при ремонт и поддръжка на електрически инсталации.